Mijn naam is Rinaldo en ik werk als universitair docent bij de Amsterdam School of Communication Research. In mijn werk gebruik ik inzichten uit de mediapsychologie, en mijn onderzoek is erop gericht om de cognitieve en emotionele processen die ten grondslag liggen aan (de gevolgen van) mediagebruik in kaart te brengen. Binnen het CHILDROBOT project werk ik als postdoctoraal onderzoeker. Robots fascineren mij, omdat ze een unieke communicatietool vormen. Waar traditionele media vooral functioneren als communicatiekanaal, zijn sociale robots onze communicatiepartners. Omdat sociale robots een steeds grotere rol zullen spelen in het leven van kinderen, ben ik benieuwd hoe kinderen robots zien; hoe zij met robots omgaan; hoe zij van robots leren; en welke psychologische mechanismen de gevolgen van kind-robot interactie kunnen verklaren.