Ouders & Scholen

IMG_1692

Misschien heeft u interesse om met uw school mee te doen aan ons onderzoek, of overweegt u om uw kind mee te laten doen aan een onderzoek dat wij bij hem of haar op school komen uitvoeren. We kunnen ons goed voorstellen dat u dan graag eerst wat meer informatie wilt over ons project en de manier waarop wij onderzoek doen.

Onderzoek volgens officiële richtlijnen

Het is allereerst belangrijk om te weten dat ons project alleen wetenschappelijke doeleinden heeft: niemand heeft dus een commercieel belang bij de uitkomsten van ons onderzoek. Vóórdat wij met een onderzoek beginnen, hebben wij toestemming nodig van de  “Facultaire Commissie Ethiek” van de Universiteit van Amsterdam. Die commissie beoordeelt of het onderzoek dat wij willen uitvoeren in overeenstemming is met de ethische richtlijnen voor sociaalwetenschappelijk onderzoek zoals die in Nederland gelden.

Toestemming van school, maar ook van ouders/verzorgers

Als de Facultaire Commissie Ethiek ons onderzoek heeft goedgekeurd, kunnen we nog niet meteen beginnen. We zorgen dan namelijk eerst dat scholen die mee willen doen met ons onderzoek alle nodige informatie krijgen over het verloop hiervan. Pas als de directie officieel heeft aangegeven om met de school mee te willen werken aan het onderzoek, vragen we toestemming aan ouders/verzorgers. Die sturen wij per e-mail uitgebreide informatie over het doel en de procedure van het desbetreffende onderzoek. Ook zorgen we dat ouders/verzorgers precies weten wat er met de onderzoeksgegevens van hun kind zal gebeuren, en op welke manier wij de privacy van deelnemende kinderen garanderen. Pas als de school medewerking verleent én de ouders/verzorgers van een kind officieel toestemming hebben gegeven, mag een kind meedoen aan ons onderzoek.

Toestemming van kinderen: alleen wie dat wil doet mee

Wanneer wij beginnen met het onderzoek, vertellen we kinderen eerst wat ze ongeveer kunnen verwachten wanneer ze besluiten om mee te doen. Kinderen mogen namelijk altijd besluiten om toch maar niet mee te doen als ze dat liever niet willen. We vragen dit altijd nog eens extra vlak voordat we een kind meenemen naar de robot. Pas als we zeker weten dat een kind het leuk vindt om mee te doen, kan het onderzoek écht van start gaan. Soms willen kinderen meedoen, maar willen ze halverwege toch liever stoppen. Dat is helemaal niet erg, en we hoeven ook nooit te weten waarom. Wie wil stoppen stopt, zonder enige consequentie. Aan het einde van het onderzoek vertellen we de kinderen altijd waar het onderzoek precies over ging en leggen uit wat robots nou eigenlijk precies zijn. Zo komt iedereen iets nieuws te weten.

Privacy first: vertrouwelijkheid van de data

Wij behandelen alle onderzoeksgegevens strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de Europese privacywetgeving. Alle gegevens van kinderen staan op beveiligde servers of worden in de beveiligde archieven van de Universiteit van Amsterdam opgeslagen. Verder worden alle onderzoeksgegevens geanonimiseerd: we slaan deze namelijk zó op dat ze niet naar een specifiek kind zijn te herleiden.

Heeft u nog andere vragen? Of wilt u uw school opgeven voor ons onderzoek? Dan horen wij graag van u. Op de pagina contact vindt u onze contactgegevens.

IMG_1718