• Children and social robots: An integrative framework

    Het doel van het CHILDROBOT project is om een framework te ontwikkelen dat verklaart waarom kinderen met robots interacteren; welke consequenties deze interactie heeft voor het leren van sociale vaardigheden en het vormen van vriendschappen; en welke processen aan deze effecten ten grondslag liggen.

    Lees meer