Mijn naam is Jochen Peter en ik werk als hoogleraar aan de Amsterdam School of Communication Research. Ik ben de hoofdonderzoeker van het CHILDROBOT project, dat gefinancierd wordt door een subsidie die ik heb ontvangen van de Europese onderzoeksraad (European Research Council). Het belangrijkste doel van het CHILDROBOT project is om een overkoepelend kader te ontwikkelen voor een van de meeste intrigerende kwesties van dit moment: de interactie tussen kinderen en sociale robots. Om dit doel te bereiken, werken wij multidisciplinair. We gebruiken inzichten uit communicatieonderzoek, studies naar mens-robot interactie, en de psychologie om te onderzoeken hoe kinderen omgaan met sociale robots and welke mogelijke gevolgen dit kan hebben. Ik ben ervan overtuigd dat dit project een belangrijke, empirisch onderbouwde bijdrage kan leveren aan onze kennis over een cruciale technologische verandering in het leven van kinderen.