Mijn naam is Chiara de Jong en ik werk als promovenda aan de Amsterdam School of Communication Research. Ik heb een achtergrond in communicatie- en Informatie-wetenschappen met een focus op leren en ontwikkeling bij kinderen. Binnen het CHILDROBOT project onderzoek ik welke factoren een rol spelen in de acceptatie van sociale robots door kinderen. Verder probeer ik inzicht te krijgen in de manier waarop acceptatie van sociale robots door kinderen zich ontwikkelt op lange termijn. Ik ben in het bijzonder geïnteresseerd in kind-robot interactie omdat het een onwijs unieke vorm van interactie is. Sociale robots hebben een bijzonder effect op mensen. Hoewel we weten dat een robot niet leeft, zijn we toch vaak geneigd die robot bepaalde menselijke kenmerken toe te kennen. Maar uiteindelijk is mijn grootste drijfveer het zien van de enthousiaste gezichten van kinderen wanneer ze horen dat ze met een echte robot mogen spelen.